Om

Publikationer
2004 – 2021

(2021) Vägen mot religiös och kulturell jämlikhet. Förändringen speglad i svensk grundlag 1975-2010. Akademisk avhandling, juridiska institutionen, Uppsala universitet.
(2006) ”Samhällets grundläggande värderingar – om förutsättningarna för statsbidrag till trossamfund.” I Samfunden och bidragen. Proprius förlag AB.
(2003) ”Eget företagande som en väg till integration – ett sätt att mäta om det fungerar.” I Forsander, Annika och Matti Similä (eds.), Cultural diversity and integration in the Nordic welfare states: Proceedings of the 12th Nordic Migration Conference. Helsingfors: Helsinki University Press.
(2003) Invandrare och Minoriteter, ”Samma politik klädd i nya ord”, 4/2003, s. 10-13.
(2003) Invandrare och Minoriteter, ”Jämlikhet inom småföretagandet”, 4/2003, s. 26-27.
(2003) Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. Forskarrapport från Integrationspolitiska maktutredningen. SOU 2003:17.
(1996) Påföljden i kvinnomisshandelsmål i tingsrätten – har det någon betydelse om gärningsmannen är svensk eller invandrare? Examensarbete i rättshistoria och rättssociologi, 20 p., Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Lektör, bokrecensent, skribent (förlag och frilans)
2016-2021

Ambassadör för Augustpriset
2016-2019

Ambassadör för Sigtuna Litteraturfestival
2018

Eget företag
Augusti 2005 – februari 2011
År 2005 startade jag egen webbutik, med syfte att kunna arbeta samtidigt som jag tog hand om familjen och hemmet, och för att kunna erbjuda fullt sortiment av scrapbookingmaterial, vilket ingen annan butik gjorde då. Jag var också först i branschen med att införa digitala betalningslösningar utöver fakturering och betalning mot postförskott. Företaget växte snabbt och blev det största i sin bransch. Jag fick hjälp med att packa beställningarna, vilket ofta innebär tre fulla postsäckar varje dag, och ansvarade själv för att
hålla koll på nyheter, särskilt de stora mässorna i USA, beställa, lägga in i shoppen, hålla koll på lagersaldot på alla varor, sköta marknadsföringen och bokföringen, anordna tävlingar online som pågick under flera dagar tillsammans med mitt designteam om sex-sju personer, skriva fakturor, skicka material till designteamet som scrappade inspirationslayouter och kort som vi visade i företagets blogg och anordna designteamsträffar som pågick från fredag till söndag då jag hade planerat schemat för helgen och lagade all mat. Efter ett par år lät jag tillverka vissa egna dekorationer genom en producent i Thailand. Dekorationerna blev så populära att min beställning motsvarade en årsinkomst för en thailändsk anställd. Företaget växte snabbt och blev det största i sin bransch. År 2011 sålde jag företaget.

Gästlärare i rättsvetenskap, Biträdande kursföreståndare, seminarieledare och examinator, Uppsala Universitet
Mars 2005 – maj 2005
D
ecember 2004 – februari 2005

Kurser på den avancerade nivån på juris kandidatprogrammet:
* Fördjupningskursen Likabehandling och diskriminering, 15 hp
* Fördjupningskursen Rättshistoria och allmän rättslära, 15 hp
* Fördjupningskursen Empirisk rättsforskning, 15 hp
.

Forskarutbildning
1997-2004: Doktorandtjänst vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, delvis som projektanställning finansierad av dåvarande Socialvetenskapliga Forskningsrådet

2002-2003: Ledamot i juridiska doktorandrådet
2002-2003: Ledamot i juridiska fakultetens rekryteringsgrupp för lektorer
2002-2003: Ledamot i juridiska fakultetens rekryteringsgrupp för professorer
2002-2003: Ansvarig doktorand för de allmänna doktorandseminarierna

2006 (21-25/8): The XIV International Economic History Congress i Helsingfors med temat ”History of insolvency and bankruptcy in an international perspective”. Jag talade på ämnet ”Are immigrant entrepreneurs being discriminated against in Sweden?

2003-12-10: Forskningspresentation på temat Invandrade entreprenörer för nätverket Yngre medarbetare i Svenskt Näringsliv och Socialdemokraterna i Riksdagen, Näringslivets hus, Stockholm

2003-03-19: Presskonferens på Rosenbad med anledning av min rapport ”Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige. En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet.”

2001-2003: Konferenser, föredragningar och forskningspresentationer i Sverige och utomlands, inom rättshistoria, migrationsforskning samt entreprenörskap

2002-11-27: Föredragning om kommande forskarrapport för Integrationspolitiska maktutredningens expertgrupp

2002 (10-12/10): 12:e Nordiska Migrationsforskarkonferensen i Helsingfors då jag presenterade min forskning samt agerade opponent på annan deltagares forskning

2001: Pedagogisk kurs för universitetslärare vid Uppsala universitet, inklusive pedagogiskt projekt i form av utvärdering av kursen Empirisk rättsforskning.

1999: Grundkurs i allmän kriminologi, 15 p., Stockholms universitet.

1997-2004: Löpande presentationer av forskningsresultat vid högre seminariet i rättens historia och sociologi, juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Juris kandidatexamen, Juridik, Uppsala universitet
1992 – 1996

Vuxenutbildning, Företagsekonomi etapp 2, Norrtälje
1992

Chefssekreterare, personlig sekreterare och avdelningssekreterare, Skanska
1989-1991: Sekreterare för personalchefen Stig Lidgren och kvalitetschefen Nils Öhström, senare som personlig sekreterare för direktören och projektledaren Erik Skogby och därefter som avdelningssekreterare för Produktionsekonomi och Hans Peterson. Sekreterararbetet omfattade förutom rena sekreterarsysslor även administrativa och kamerala uppgifter såsom bokföring, utdebitering och fakturering samt löneadministration. Även ca 2000 rese-, kurs- och konferensbokningar varje år.

Receptionist och sekreterare
1988-1989: Reception och telefon, ordbehandling, fakturering, kalkylkontroller, posthantering, kontakter med städföretag, assistent till ekonomichefen samt etablerade och skötte kontakterna med reklambyrå.

Extra vårdbiträde
1988: Arbete som extra vårdbiträde på Birgittagårdens ålderdomshem i Rimbo, dels varje veckoslut, dels som semestervikarie.

Humanistiskt program, Rodengymnasiet, Norrtälje
1985 – 1988

Svenska engelska, franska, spanska och latin

.
Om du vill komma i kontakt med mig: annette.juhlin (at) telia.com eller annette.juhlin (at) jur.uu.se