Om

Publikationer
2004 – 2020

(Våren 2020) Invandrares och minoriteters kultur- och samfundsliv. Grundlagsskyddet och gränsdragningsproblematiken under 40 år. Akademisk avhandling, juridiska institutionen, Uppsala universitet.
(2006) ”Samhällets grundläggande värderingar – om förutsättningarna för statsbidrag till trossamfund.” I Samfunden och bidragen. Proprius förlag AB.
(2003) ”Eget företagande som en väg till integration – ett sätt att mäta om det fungerar.” I Forsander, Annika och Matti Similä (eds.), Cultural diversity and integration in the Nordic welfare states: Proceedings of the 12th Nordic Migration Conference. Helsingfors: Helsinki University Press.
(2003) Invandrare och Minoriteter, ”Samma politik klädd i nya ord”, 4/2003, s. 10-13.
(2003) Invandrare och Minoriteter, ”Jämlikhet inom småföretagandet”, 4/2003, s. 26-27.
(2003) Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. Forskarrapport från Integrationspolitiska maktutredningen. SOU 2003:17.
(1996) Påföljden i kvinnomisshandelsmål i tingsrätten – har det någon betydelse om gärningsmannen är svensk eller invandrare? Examensarbete i rättshistoria och rättssociologi, 20 p., Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Frilansande lektör, bokrecensent, skribent
2016-2019

Eget företag
Augusti 2005 – februari 2011

Import och försäljning via internetbutik under småbarnsåren, då jag ville ha möjlighet att arbeta samtidigt som jag kunde vara hemma med barnen. Företaget växte snabbt och blev det största i sin bransch.

Gästlärare i rättsvetenskap, Biträdande kursföreståndare, seminarieledare och examinator, Uppsala Universitet
Mars 2005 – maj 2005
D
ecember 2004 – februari 2005

Kurser på den avancerade nivån på juris kandidatprogrammet:
* Fördjupningskursen Likabehandling och diskriminering, 15 hp
* Fördjupningskursen Rättshistoria och allmän rättslära, 15 hp
* Fördjupningskursen Empirisk rättsforskning, 15 hp

Forskarutbildning
1997 – 2015

2002-2003: Ledamot i juridiska doktorandrådet
2002-2003: Ledamot i juridiska fakultetens rekryteringsgrupp för lektorer
2002-2003: Ledamot i juridiska fakultetens rekryteringsgrupp för professorer
2002-2003: Ansvarig doktorand för de allmänna doktorandseminarierna

2003-03-19: Presskonferens på Rosenbad med anledning av min rapport ”Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige. En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet.”
2001-2003: Konferenser, föredragningar och forskningspresentationer i Sverige och utomlands, inom rättshistoria, migrationsforskning samt entreprenörskap.
2001: Pedagogisk kurs för universitetslärare vid Uppsala universitet, inklusive pedagogiskt projekt i form av utvärdering av kursen Empirisk rättsforskning.
1999: Grundkurs i allmän kriminologi, 15 p., Stockholms universitet.
1997-2004: Löpande presentationer av forskningsresultat vid högre seminariet i rättens historia och sociologi, juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Juris kandidatexamen, Juridik, Uppsala universitet
1992 – 1996

Humanistiskt program, Rodengymnasiet, Norrtälje
1985 – 1988

Svenska engelska, franska, spanska och latin

.
Om du vill komma i kontakt med mig: annette.juhlin@telia.com