Om

Publikationer

(2022): Vägen mot religiös och kulturell jämlikhet. Förändringen speglad i svensk grundlag 1975 2020. Akademisk avhandling, juridiska institutionen, Uppsala universitet.
2006: ”Samhällets grundläggande värderingar – om förutsättningarna för statsbidrag till trossamfund.” I Samfunden och bidragen. Proprius förlag AB.
2003: ”Eget företagande som en väg till integration – ett sätt att mäta om det fungerar.” I Forsander, Annika och Matti Similä (eds.), Cultural diversity and integration in the Nordic welfare states: Proceedings of the 12th Nordic Migration Conference. Helsingfors: Helsinki University Press.
2003: Invandrare och Minoriteter, ”Samma politik klädd i nya ord”, 4/2003, s. 10-13.
2003: Invandrare och Minoriteter, ”Jämlikhet inom småföretagandet”, 4/2003, s. 26-27.
2003: Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. Forskarrapport från Integrationspolitiska maktutredningen. SOU 2003:17.
1996: Påföljden i kvinnomisshandelsmål i tingsrätten – har det någon betydelse om gärningsmannen är svensk eller invandrare? Examensarbete i rättshistoria och rättssociologi, 20 p., Juridiska institutionen, Uppsala universitet.
_____

Arbetslivserfarenhet

Juridisk, statsvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning
2019 2021: Återupptagen doktorandtjänst vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, finansierad av Stiftelsen Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin

Lektör, bokrecensent
2016 – 2021: Lektör för de flesta av Sveriges största bokförlag samt manusutvecklare åt författare (t ex Mattias Edvardsson) och regelbundna lektörsuppdrag för Modernista Förlag
2016 – 2021: Intervjuare av författare (t ex Jan Guillou, Emma Hamberg, Fredrik Backman samt de nominerade till Lilla Augustpriset) samt nyckelfigurer för min forskning (t ex Johan Hirschfeldt, tidigare justitiekansler och hovrättspresident i Svea hovrätt)

Ambassadör för Augustpriset
2016 – 2019: Ambassadör med syfte att särskilt bevaka och rapportera om Årets svenska fackbok samt Lilla Augustpriset.

Ambassadör för Sigtuna Litteraturfestival
2018

Eget företag
2005 – 2011: År 2005 startade jag egen webbutik som erbjöd fullt sortiment av scrapbookingmaterial, vilket ingen annan butik i Sverige gjorde då. Jag var också först i branschen med att införa digitala betalningslösningar utöver fakturering och betalning mot postförskott. Jag var en av de första att kontakta Sebastian Siemiatkowski på det då nystartade företaget Klarna för att komma överens om en betalningslösning för mitt företag.

Företaget växte snabbt och blev det största i sin bransch. Jag fick hjälp med att packa beställningarna och ansvarade själv för att hålla koll på nyheter och trender, särskilt på de stora mässorna i USA, beställa, lägga in i webbutiken, hålla koll på lagersaldot på alla varor, sköta marknadsföringen och bokföringen, anordna tävlingar online som pågick under flera dagar tillsammans med mitt designteam om sju personer, fakturera, skicka material till designteamet som scrappade inspirationslayouter och kort som vi visade i företagets blogg och anordna designteamsträffar som pågick från fredag till söndag då jag hade planerat schemat för helgen och lagade all mat.

Efter ett par år lät jag tillverka vissa egna dekorationer genom en producent i Thailand. Dekorationerna blev så populära att min beställning motsvarade en årsinkomst för en thailändsk anställd. Företaget växte snabbt och blev det största i sin bransch. År 2011 sålde jag företaget.

Gästlärare i rättsvetenskap, biträdande kursföreståndare, seminarieledare och examinator, Uppsala Universitet
2004 – 2005: Kurser på den avancerade nivån på juris kandidatprogrammet: Fördjupningskursen Likabehandling och diskriminering, 15 hp, Fördjupningskursen Rättshistoria och allmän rättslära, 15 hp, Fördjupningskursen Empirisk rättsforskning, 15 hp

Forskartjänst, forskarutbildning
1997 – 2004: Doktorandtjänst vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, delvis som projektanställning finansierad av dåvarande Socialvetenskapliga Forskningsrådet

Chefssekreterare, personlig sekreterare och avdelningssekreterare, Skanska
1989 – 1991: Sekreterare för personalchefen Stig Lidgren och kvalitetschefen Nils Öhrström, senare som personlig sekreterare för direktören och projektledaren Erik Skogby och därefter som avdelningssekreterare för Produktionsekonomi och Hans Peterson. Sekreterararbetet omfattade förutom rena sekreterarsysslor även administrativa och kamerala uppgifter såsom bokföring, utdebitering och fakturering samt löneadministration. Även ca 2000 rese-, kurs- och konferensbokningar varje år.

Receptionist och sekreterare
1988 1989: Reception och telefon, ordbehandling, fakturering, kalkylkontroller, posthantering, kontakter med städföretag, assistent till ekonomichefen samt ansvarig för att etablera kontakt och samarbete med reklambyrå

Extra vårdbiträde
1988: Arbete som extra vårdbiträde på Birgittagårdens ålderdomshem i Rimbo, dels varje veckoslut, dels som semestervikarie.

_____

Förtroendeuppdrag
2002 2003: Ledamot i juridiska doktorandrådet
2002 2003: Ledamot i juridiska fakultetens rekryteringsgrupp för lektorer
2002 2003: Ledamot i juridiska fakultetens rekryteringsgrupp för professorer
2002 2003: Ansvarig doktorand för de allmänna doktorandseminarierna

_____

Konferenser, föredragningar och forskningspresentationer
2006 (21-25/8): The XIV International Economic History Congress i Helsingfors med temat ”History of insolvency and bankruptcy in an international perspective”. Jag talade på ämnet ”Are immigrant entrepreneurs being discriminated against in Sweden?

2003: Forskningspresentation på temat Invandrade entreprenörer för nätverket Yngre medarbetare i Svenskt Näringsliv och Socialdemokraterna i Riksdagen, Näringslivets hus, Stockholm

2003: Presskonferens på Rosenbad med anledning av min rapport ”Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige. En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet.”

2001 2003: Konferenser, föredragningar och forskningspresentationer i Sverige och utomlands, inom rättshistoria, migrationsforskning samt entreprenörskap

2002: Föredragning om mitt uppdrag för Integrationspolitiska maktutredningens expertgrupp

2002: 12:e Nordiska Migrationsforskarkonferensen i Helsingfors då jag presenterade min forskning samt agerade opponent på annan deltagares forskning

1997 2004: Löpande presentationer av forskningsresultat vid högre seminariet i rättens historia och sociologi, juridiska institutionen, Uppsala universitet.

_____

Utbildning

2001: Pedagogisk kurs för universitetslärare vid Uppsala universitet, inklusive pedagogiskt projekt i form av utvärdering av kursen Empirisk rättsforskning
1999: Grundkurs i allmän kriminologi, 15 p., Stockholms universitet
1997 – 2004: Doktorandutbildning vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, delvis som projektanställning finansierad av dåvarande Socialvetenskapliga Forskningsrådet
1992 – 1996: Juristprogrammet, Uppsala universitet
1992:
Vuxenutbildning, Företagsekonomi etapp 2, Norrtälje
1985 – 1988: Humanistiskt program, Rodengymnasiet, Norrtälje

_____

Övriga erfarenheter

2004 – 2006: Grenledare för Distansritt Stockholm, med ansvar för att anordna kurser och att examinera i Grönt Kort (obligatoriskt för tävlande ryttare), anlita föreläsare och att anordna studiebesök samt att informera om kommande tävlingar och tävlingsresultat
1998 – 2005: Kontaktfamilj på helger samt vissa vardagskvällar till barn och ungdomar, samt kontaktperson till tonårstjejer

_____

Språkkunskaper

Svenska och engelska (flytande) samt franska, spanska och latin