Recension: Tio tankar om arbete, av Bodil Jönsson

Recensionsexemplar från Brombergs - stort tack!
Recensionsexemplar från Brombergs – stort tack!

 

Mitt betyg: 4/5

Antal sidor: 140
Utgivningsdatum: 2016-09-06
Förlag: Brombergs
Omslagsformgivning: Caisa Bromberg
ISBN: 9789173377614
Finns att beställa hos Bokus och Adlibris

 

Innehållet i korthet, från förlagets hemsida

Vi är många som lever med en stor obalans mellan arbete och fritid. De politiska och samhällsekonomiska diskussionerna om arbete är inte till mycket hjälp i våra egna funderingar kring hur vi ska få vardagen att gå ihop. Hur ska vi orka upp till jobbet imorgon, hinna med att lämna barnen på dagis innan det där viktiga mötet och sedan prestera fullt ut hela dagen trots dålig sömn? Och hur gör vi när det outtalat förväntas av oss att vara tillgängliga under helger och semestrar? Hur kommer det sig att vi låter arbetet tar så stor del av våra liv?

Bodil Jönsson tar sin utgångspunkt i våra vardagsliv när hon resonerar om arbetets roll idag. Istället för att söka efter en helhetslösning lyfter hon fram våra olikheter och förespråkar ett sätt att se på arbete som tar hänsyn till våra olika livssituationer, yrken, kompetenser och funktionsförmågor. Tack vare teknikutvecklingen har vi idag bättre möjligheter än någonsin att hitta en nivå som passar oss själva. Istället för att hitta en norm för hur mycket vi ska jobba, hur mycket vi ska investera i vårt arbete och när vi ska gå i pension introducerar Bodil Jönsson begreppet ”lagomarbete” som syftar till att hitta ett läge som funkar för varje enskild individ.

Som alltid vänder och vrider Bodil Jönsson på perspektiven och ger oss nya begrepp och infallsvinklar som får oss att tänka nytt kring hur vi ser på vårt arbete idag.


Så tyckte jag om boken

Bodil Jönsson är noga med att påpeka att Tio tankar om arbete är en samtalsbok och inte en debattbok. Jag håller med henne såtillvida att boken innehåller många frågor att diskutera kring arbetets roll, både ur ett mänskligt och ur ett samhälleligt och globalt perspektiv. Många arbetar utan att egentligen fundera över det, trots att arbetet är så stor del av vårt liv och får så stor betydelse för hur vi lever och mår, och hur det påverkar framtiden, inte minst miljön. Därför tycker jag att den här boken fyller en viktig roll som samtalsunderlag. Vi behöver fundera över de frågor Bodil Jönsson lyfter fram. Samtidigt har jag svårt att se att det inte skulle vara en debattbok, dock utan någon motdebattör i boken. Det är tydligt att Bodil Jönsson faktiskt har vissa bestämda åsikter i ämnet, och underbygger sina åsikter med hänvisningar till forskning. Det jag saknar är källhänvisningar i dessa fall, det hade ökat bokens relevans och trovärdighet.

Författaren menar att hon inte diskuterar arbete ur ett politiskt och samhällsekonomiskt resonemang, utan försöker bena ut vad dagens förändringar i samhället kan komma att betyda för oss som individer, för våra familjer och våra arbetsplatser, ur ett vardagsnära perspektiv. Om dessa frågor skall nå ut till en större krets människor är det nog bra att hon valt ett sådant upplägg. Boken kräver ändå en del av sin läsare. Att belasta texten med komplicerade resonemang hade gjort boken till något annat, med en betydligt mer begränsad läsekrets, och det hade varit synd.

Den här boken innehåller många intressanta resonemang. Inte minst att vi måste omvärdera de ekonomiska modeller vi styrs av i dag. Bodil Jönsson diskuterar i termer av totalarbete, det vill säga summan av allt arbete, även det som inte är lönearbete, och menar att vi numera arbetar mer än någonsin. Därför förespråkar hon lagomarbete. Hon ifrågasätter de cementerade ideal som gällt ända sedan industriarbetstidens löpande band, och som bland annat inneburit att lönearbete som en heltid alltid skall innebära 40 timmars arbetsvecka. Bodil Jönsson förespråkar individuell lagomtid, vilket skulle kunna leda till att fler aktivt börjar utforska vilken balans de vill ha i sina liv mellan lönearbete, egenarbete i hemmet, ideellt engagemang, fritid, studier, sömn.

Kanske skulle man lönearbeta mer effektivt med kortare arbetstid och mindre stress över allt annat som skall hinnas med? Bodil Jönsson lyfter fram sjukskrivningar, samhällsengagemang och föräldraskap som skulle kunna påverkas i en positiv riktning med lagomarbete. Hon pekar också på att det i praktiken oftast är dyrare att leva ju mer vi lönearbetar. Inte bara på grund av arbetsresorna och klädkontot, utan  också på allt det egenarbete som man inte hinner med om man lönearbetar mer. Med mindre tid för underhåll krävs fler nyanskaffningar. Behovet av andras tjänster ökar. Du hinner inte själv laga maten från grunden.

Det finns inga enkla svar på de frågor Bodil Jönsson ställer, men det är viktigt att ställa dem. Att ifrågasätta den mänskliga tillväxten kontra den ekonomiska. Att fundera över vad man gör med sin tid. Om man själv och familjen verkligen mår bäst av det sätt man lever på, eller om det finns andra möjligheter som skulle fungera bättre. Det är så lätt att man fastnar i gamla hjulspår och gör som man alltid gjort, eller som man tror att alla andra gör, utan att själv reflektera. Det är bra nog om man börjar där, och funderar över sin egen situation. De stora dragen får duktiga samhällsingenjörer arbeta med att utveckla.

3 reaktioner till “Recension: Tio tankar om arbete, av Bodil Jönsson

    1. Ja, det är ju det, tiden… ;)
      Bodil Jönsson har en hel del intressanta tankar om hur man skall få mer tid, eftersom vi arbetar mer än någonsin nu, men ingenting är ju enkelt att genomföra i en handvändning. Jag ser fram mot dina recensioner av deckarklassikerna. Undrar om du tycker så mycket om dem som jag?

      Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.