Sista kursen på forskarnivå är klar!

Det här är litteraturen jag har läst, skrivit PM om och diskuterat med min huvudhandledare den senaste tiden. Litteraturlistan kändes vid första anblicken som en lång uppförsbacke, men att läsa böckerna och artiklarna och diskutera dem var otroligt intressant och roligt! Nu har jag fått ett mycket bättre perspektiv på forskningen, på mitt eget avhandlingsämne, jag känner mig som en forskare och är stolt över att vara det!

I utbildning på forskarnivå ingår avhandlingen och en kursdel. Vad kursdelen ska innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet. I mitt ämne har ingått:

a) introduktionskurs för doktorander inklusive vetenskapsteori, metodologi och pedagogik, seminarier och PM-skrivande, 15 p
b) ämnesseminarier, 15 p
c) kompletterande kurser, då jag valde att läsa kriminologi på Stockholms universitet, 15 p
d) litteraturkurs, 15 p

Juristutbildningen omfattar 270 högskolepoäng, det vill säga 4,5 års heltidsstudier, och när utbildningen är avslutad och godkänd får man sin juristexamen som är en yrkesexamen. Efter att jag skrivit mitt avslutande examensarbete blev jag erbjuden en plats på forskarutbildningen. Den omfattar 240 högskolepoäng. Jag har blivit finansierad genom universitetet, genom en rättshistorisk stiftelse och genom vetenskapsrådet, och genom att undervisa i fördjupningskurser (om diskriminering, i empirisk rättsforskning och rättshistoria) i slutet av juristlinjen.

På universitetet motsvarar 1,5 p en veckas studier, så forskarutbildningen består av ungefär 10 månaders studier, övrig tid innebär forskning, det vill säga att arbeta med och skriva avhandlingen.

Jag hade klarat av alla delarna i forskarutbildningen, utom litteraturkursen, när jag lämnade universitetet för att vara mamma och driva eget företag. Femton år senare tog jag kontakt med universitetet och frågade om de ville ha mig tillbaka. Det ville de. Egentligen hade jag kunnat vara färdig juris doktor nu, men jag valde ju som ni kanske kommer ihåg att ge ut min första bok som en SOU, och tänkte att jag skriver en till bok..! Ungt och naivt, är väl det enda jag kan säga om det. Men nu är faktiskt min andra bok, det som kommer att bli avhandlingen, på gång. Deadline i september!

Det har inte varit en dans på rosor att vässa hjärnan igen, efter att ha varit väldigt praktiskt inriktad under många år med fokus på barn, familj och företag, det var helt ovärderligt att ha möjlighet att läsa och recensera mängder med litteratur av olika slag. Jag är evigt tacksam förlagen och författarna som givit mig det förtroendet.

Några bilder på våra fantastiska syrener får avsluta inlägget. De har precis haft sin blomningstid och jag har njutit varenda sekund av att både se dem och känna doften av sommar. Det här är platsen för mig ♥

Nu vet ni vad jag ägnat mig åt den senaste tiden. Den närmaste tiden kommer inläggen att handla mer om skönlitteratur, träning, matlagning, trädgård och utflykter.

Ha det fint!