Andrum, av Viktor Banke

 

Handlingen i korthet, från förlagets hemsida

Flyktingfrågan har kommit att genomsyra alla samhällsdiskussioner. Med stort engagemang berättar asylrättsjuristen och debattören Viktor Banke om människorna det handlar om, den farofyllda vägen till Sverige och mötena med myndigheterna. Andrum handlar också om makthavare och medier, om det breda stödet för mottagandet men också om hur de restriktiva rösterna som vädjar till folks rädsla blivit starkare. Har vi kunnat ge de asylsökande skydd eller är det Sverige som behövt andrum från flyktingvågen?
.

Mina intryck och utvärdering

Det övergripande syftet med boken Andrum är att påvisa vad som hände i invandringspolitiken och den offentliga debatten under framför allt åren 2015 och 2016, och vilka konsekvenser den genomgripande omläggningen av svensk asylpolitik fick.

Författaren är advokat på Advokatbyrån Thomas Bodström, och jag kan se likheter i Viktor Bankes och Thomas Bodströms författarstilar. Båda redogör detaljerat för lagar och övriga fakta som är relevanta för de ämnen de valt att beskriva, samtidigt som de båda varvar med berättelser om verkliga människoöden. Och på samma sätt som jag flera gånger reagerade på hur Thomas Bodström frångick ett rent objektivt förhållningssätt i boken Svenska Brott. Trippelmordet i Uddevalla, reagerar jag när Viktor Banke gör samma sak i Andrum.

Som när han framför sina känslor som ett argument, utan hänvisning till saklig grund: ”Jag såg på flickan på andra sidan bordet och kände något jag kom att känna många gånger under åren som följde: inte en chans att hon skulle kunna återvända”. Å andra sidan påpekar han själv, att man som jurist med uppdrag att tillämpa de regler som asylrätten bygger på, måste kunna hantera de där känslorna och följa lagen. Jag förvånas också av historien om en insamling till nyanlända familjer, då folk från hela Sverige bidragit med sammanlagt 15000 kronor. Under tiden Viktor Banke väntar på att få överlämna donationen, träffar han en syrisk småbarnsmamma. Han känner sig skyldig och ger henne hela beloppet. ”Jag sökte en reaktion hos henne för jag ville att hon skulle bli glad igen.”

Jag har inledningsvis svårt att avgöra hur jag skall ställa mig till det oprofessionella agerandet och de personliga uttalanden han gör i Andrum. Skriver man i egenskap av jurist är det min åsikt att man bör hålla sig till fakta, vara nyanserad och objektiv, eftersom läsarna kommer att räkna med att de påståenden som görs har juridiska belägg. Samtidigt är det välkänt att Viktor Banke är en flitig debattör när det gäller flyktingfrågor. För mig personligen blir det enklare att förhålla mig till texten när jag till slut bestämmer mig för att Andrum främst måste ses som ett väl underbyggt debattinlägg.

Att Viktor Banke är kritisk till hur asylrätten omformats till det sämre utifrån människors skyddsbehov är otvivelaktigt. Boken Andrum har fått även mig att fundera mer på hur den nya asyllagstiftningen kunde genomföras. Hur Sveriges behov av andrum, för att klara att ta hand om alla asylsökanden som sökte hjälp i vårt land, kunde bedömas som ett tyngre vägande skäl än det skyddsbehov människor har som är på flykt. Vad jag saknar i boken är synpunkter på hur systemet kunde bli bättre. En person med Viktor Bankes erfarenhet som advokat och särskild företrädare i migrationsrätt borde kunna bidra med förbättringsförslag, och inte bara redogöra för sin kritik.

Sammanfattningsvis är Andrum utan tvekan en läsvärd bok. Författaren sammanfattar de viktigaste lagarna och konventionerna som Sverige är skyldiga att följa inom asylrätten, och visar med exempel från sina egna uppdrag som advokat vilka konsekvenser lagarna har fått för de flyktingar vars fall har prövats av myndigheterna. Det är också intressant att läsa hur det konkret går till att ansöka om asyl, uppehålls- respektive arbetstillstånd, både vad gäller de rent mänskliga aspekterna och de olika juridiska momenten.

 

Mitt betyg: 4/5

.
Antal sidor: 209
Utgivningsdatum: 2017-06-30
Förlag: Norstedts
Omslagsfoto: Linus Sundahl-Djerf
ISBN: 9789113075297
Finns att beställa hos bland andra Bokus och Adlibris