Att inte agera är också ett ställningstagande

Det är för mig helt obegripligt hur en diktatur kan tillåtas driva ett krig mot en demokrati år 2022. Vad hjälper muntliga fördömanden mot en ledare som är helt ointresserad av att förhandla?

Vi vet vad som händer, vi följer utvecklingen i realtid, så varför lämnas Ukrainas folk i sticket?! Prata till folk på det sätt de förstår – Putin har visat att han varken bryr sig om eller respekterar människoliv, mänskliga rättigheter, fred, internationella överenskommelser eller sanktioner som inte drabbar honom personligen.

När Ukrainas folk har krossats under tiden vi visar dem vårt stöd med emojis, tårar, blågula flaggor och hjärtan, och det införs sanktioner, men inte mot Putin personligen, vad säger att Putins kärnvapenhot inte används för att krossa fler folk, fler länder? Tror vi att Putin är ute efter enbart Ukraina och sedan upphör med sitt maktövertagande och sitt kärnvapenhot?

Att inte agera på ett sätt som får någon snabb och effektiv betydelse när ett oskyldigt folk mördas är ett ställningstagande. Det är omöjligt att vara neutral när en diktatur angriper en demokrati.

För övrigt anser jag att man bör överväga att revidera FNs regler, och ersätta vetorätten med majoritetsbeslut så att FN blir handlingskraftigt.

💙 💛